top of page
Lijnen logo_icoon_bruin_scherp.png

Privacyverklaring

Voor het inschrijven op de maandelijkse Nieuwsbrief of voor het inschrijven op een activiteit is het nodig om de volgende gegevens op te geven: e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer en eventueel jouw voorkeuren voor welke activiteiten je geïnformeerd wilt worden. Jouw gegevens gebruik ik uitsluitend voor het toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief, voor correspondentie over activiteiten waarvoor je jouw interesse hebt kenbaar gemaakt en/of waarvoor je je hebt aangemeld. Jouw gegevens bewaar ik zolang je ingeschreven staat op de Nieuwsbrief. Jouw gegevens zal ik nooit zonder jouw expliciete toestemming delen met anderen.

De gegevens die ik van je heb kun je inzien, wijzigen of verwijderen via de links onderaan iedere nieuwsbrief die aan jou is geadresseerd.

De aantekeningen die ik maak van persoonlijke sessies bewaar ik uitsluitend off-line. Deze kun je op verzoek inzien.

Ik gebruik Google Analytics voor het (anoniem) monitoren van het verkeer op mijn website.

Wanneer je het niet eens bent met hoe ik met jouw gegevens om ga, laat me dat dan horen. Leidt dat niet tot een passende oplossing dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page