DSC_3491_edited.jpg

Overige informatie

DSC_4331.jpg
Lijnen logo_icoon_bruin_scherp.png

Nieuwsbrief

Als je iedere maand mijn nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen met de meest recente aankondigingen, klik dan op deze link:

 

De meest recente nieuwsbrieven vindt je hier:

 
 
DSC_4056.jpg
Lijnen logo_icoon_bruin_scherp.png

Betalingen

Betalingen -in plaats van contant- per tikkie of door overmaking op bankrekening met IBAN:

NL12 TRIO 0784 8149 88 t.n.v. F.A. Aukema te Soest, onder vermelding van 'consult d.d. .... van (je naam)' of de naam en datum van de activiteit waarvoor je betaalt, incl je naam.

 

Mijn activiteiten zijn vrijgesteld voor de omzetbelasting (BTW).

Annuleren kan - in verband met corona- ook kort van te voren. In dat geval zie ik af van de gebruikelijke regeling (dat je bij annulering binnen 24 uur voor een consult of activiteit de betaling verschuldigd bent) .

Contactvol aanraken.jpg
Lijnen logo_icoon_bruin_scherp.png

Maatregelen i.v.m. corona / covid-19

De activiteiten die ik aanbied liggen onder een vergrootglas voor wat betreft de kans op besmetting met bijvoorbeeld een virus. 

Voor de één-op-één consulten en de bijeenkomsten heb ik een protocol opgesteld dat je hier kunt raadplegen.

Verder gebruiken wij een Ionisator waarvan is bewezen die die effectief virussen in de ons omringende lucht onschadelijk maakt. Dit is een extra waarborg om de kans op besmetting te minimaliseren. De werking wordt gestaafd door een rapport van het RIVM waarin staat dat "Bacteriën, virussen en schimmels worden weggevangen en/of geïnactiveerd door ionisatoren...." (blz 12, par 2.2). Dezelfde conclusie is te lezen in een artikel in het tijdschrift Nature. Wij beschikken over een ionisator die geen ozon uitstoot van het merk Lightair.

 
DSC_3531.jpg
Lijnen logo_icoon_bruin_scherp.png

Kwaliteit en klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over mijn dienstverlening. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 8 februari 2021 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.