top of page

 

Van de pagina Aanraken en Aangeraakt worden:

Praktisch over de workshops:

  • Een reeks van 5 bijeenkomsten met enkele weken tussenruimte (de data worden in overleg bepaald)

  • Locatie (onder voorbehoud): bij mij thuis, Colenso 78, 3761 GJ  Soest

  • Kosten: € 100 per persoon, te voldoen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst (klik hier voor mijn bankgegevens)

  • Tijden: van 10 uur tot ca 17 uur

DSC_3531.jpg
Lijnen logo_icoon_bruin_scherp.png

Kwaliteit en klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over mijn dienstverlening. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 8 februari 2021 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

bottom of page