Over mijzelf

Scrol naar beneden voor meer info.....

de Nieuwsbrief

Scrol naar beneden voor meer info.....

Vragen of inschrijven

Scrol naar beneden voor meer info.....

Betalingen

Scrol naar beneden voor meer info.....

Adres en kaart

Scrol naar beneden voor meer info.....Over mijzelf

Floris Aukema

Ik ben Floris Aukema (1958).

 

In de loop van mijn volwassen leven heb ik een weg afgelegd van mijn hoofd naar mijn hart: een weg van het 'doen' en 'denken' naar het 'zijn' en 'voelen'. Die weg ging via verschillende vormen van meditatie (Zen, Transcendente meditatie, Mindfulness) en healing (Mens & Intuïtie, Universele Energie, Ho'oponopono, Raphaelwerk, Rebalancing). Spiritualiteit maakt voor mij een belangrijk deel uit van deze weg. 

 

Inspiratiebronnen voor mij zijn verschillende eigentijdse meesters, zoals Ekhart Tolle en Osho, schrijvers/sprekers als Marianne Williamson, Byron Katie en Neil Donald Walsh maar ook het Universeel Soefisme van Hazrat Inayat Khan.

 

Bij de weg naar binnen is op een gegeven moment de expressie gekomen. Ik gebruik uitingsvormen waardoor ik gehoor geef aan de uitnodiging om me te laten zien en horen zoals ik ben. Zijn als een actieve vorm. Belangrijke uitingsvormen voor mij zijn muziekimprovisatie (piano en native amercian flute) en stemexpressie. Ik ben dankbaar voor de lessen van Jan Hendrik Veenkamp, Marius Engelbrecht, Iris Patyn en Kisha Crowther (Little Grandmother).

 

Zijn als actieve vorm komt ook tot uiting bij het onderwerp 'aanraken en aangeraakt worden'. Hier voel ik me geïnspireerd door onder meer de Rebalancing-opleiding, het Centrum voor Tantra en dr Betty Martin met 'The Wheel of Consent'.

 

Ik schep er groot genoegen in om met anderen op weg te gaan, een sfeer van veiligheid en vertrouwen te creëren om zodoende ieders eigenheid en onze verbondenheid te ervaren.

 

Gaandeweg heb ik geleerd dat het er niet zozeer om gaat wat je doet, maar hoe je het doet. Dat ik mijn bezieling mag laten zien. Het 'hoe' mag een uitdrukking zijn van wat je ten diepste bent: een uitdrukking van de Ene, verbonden met alle leven, gebaseerd op liefde. Hiertoe voel ik me uitgenodigd.

 

Vanuit technische interesse heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd in Delft. Mijn loopbaan als ingenieur (die is afgesloten) heb ik gewijd aan verbeteren en innoveren.

 

Ik deel mijn leven met Sarah met wie ik samenwoon en die mijn geregistreerd partner is.


Wil je de Nieuwsbrief ontvangen?


Als je iedere maand mijn nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen met de meest recente aankondigingen, klik dan op deze link:


Inschrijven op Nieuwsbrief

 

De meest recente nieuwsbrieven vindt je verder op deze pagina.

Wil je iets vragen of je inschrijven op een activiteit?

Om een vraag te stellen over een van mijn activiteiten, of om je in te schrijven voor een activiteit, vraag ik je om mij een mail te sturen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie (het streven is binnen één werkdag). Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Vermeld s.v.p. in ieder geval:
  • jouw naam
  • jouw (mobiele) telefoonnummer
  • de naam van de activiteit
  • de datum van de activiteit

Betalingen

Betalingen -in plaats van contant- s.v.p. door overmaking op bankrekening met IBAN:
NL12 TRIO 0784 8149 88 t.n.v. F.A. Aukema te Soest, onder vermelding van 'consult d.d. .... van (je naam)' of de naam en datum van de activiteit waarvoor je betaalt, incl je naam.

 

Annuleren kan - in verband met corona- ook kort van te voren. In dat geval zie ik af van de gebruikelijke regeling (dat je bij annulering binnen 24 uur voor een consult of activiteit de betaling verschuldigd bent) .Maatregelen in verband met Corona / Covid-19

De activiteiten die ik aanbied liggen onder een vergrootglas voor wat betreft de kans op besmetting met bijvoorbeeld een virus. 

 

Voor de één-op-één consulten en de bijeenkomsten heb ik een protocol opgesteld dat je hier kunt raadplegen.

 

Verder gebruiken wij een Ionisator waarvan is bewezen die die effectief virussen in de ons omringende lucht onschadelijk maakt. Dit is een extra waarborg om de kans op besmetting te minimaliseren. De werking wordt gestaafd door een rapport van het RIVM waarin staat dat "Bacteriën, virussen en schimmels worden weggevangen en/of geïnactiveerd door ionisatoren...." (blz 12, par 2.2). Dezelfde conclusie is te lezen in een artikel in het tijdschrift Nature. Wij beschikken over een ionisator die geen ozon uitstoot van het merk Lightair.


Recente Nieuwsbrieven

Meer recente Nieuwsbrieven kun je hier raadplegen.


Kaart